Charakteristika činnosti firmy:

Centrum voľného času ponúka pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú záujmovú činnosť - organizovanie táborov, krúžkov, olympiád a rôznych aktivít pre deti a mládež.

 

Kontaktné údaje

ABC centrum voľného času
Októbrova 30
Prešov 08001

Telefón:051/7 711 922
Mobil:0918/990 904
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
abc@eurtcambnc.sk www.abccentrum.sk