Charakteristika činnosti firmy:

Centrum voľného času ponúka pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú záujmovú činnosť - organizovanie táborov, krúžkov, olympiád a rôznych aktivít pre deti a mládež.

 

Kontaktné údaje

ABC centrum voľného času
Októbrova 30
Prešov 08001

Telefón:051/7 117 922
Mobil:0918/904 990
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
abc@urmctbenca.sk www.abccentrum.sk

mapa