Charakteristika činnosti firmy:

Manažérske poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach strategického a procesného riadenia, riadenie ľudských zdrojov, projektov a rizík, vizuálny manažment.

 

Kontaktné údaje