Charakteristika činnosti firmy:

Rozhodcovský súd zabezpečuje riešenie sporov - občianskoprávne a obchodnoprávne prostredníctvom rozhodcov.