Charakteristika činnosti firmy:

Ponúka denné a externé vysokoškolské štúdium v oblasti bankovníctva,financií,právnej administratívy a informačných technológií v bakalárskom i magisterskom stupni.Škola má sídlo v Banskej Bystrici a strediská v Galante, Liptovskom Mikuláši a Prešove.

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje

Bankovní institut vysoká škola, a.s., organizačná zložka
Námestie slobody 3
Banská Bystrica 97401

Telefón:048/4 323 537
Fax:048/4 712 513
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
bbystrica@vbsi.sk www.bivs.sk