Charakteristika činnosti firmy:

Novootvorená, moderná, bezbariérová expozícia, jediná svojho druhu v strednej Európe. Možnosť vidieť historické váhy, registračné pokladnice, obaly, dobovú reklamu, zásobníky na tovar, obchodík so zmiešaným tovarom a iné.

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje

C. K. Kupecký krám a Muzeum obchodu
Radničná ulica 29
Český Krumlov 38101


[email protected] www.muzeumobchoduba.sk