Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, posudkov o riziku, prevádzkových poriadkov, meraní faktorov životného a pracovného prostredia, hygieny, epidemiológie, školení prvej pomoci.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje