Charakteristika činnosti firmy:

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
Bratislava 81000

Telefón:02/496 32 528
Telefón:02/493 65 128
Fax:02/495 80 326
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
info@aieagdll.sk www.legalaid.sk