Charakteristika činnosti firmy:

Hlavnou činnosťou firmy je monitoring vozidiel technológiou GPS. Monitorovanie vozidiel je v súčasnosti veľmi žiadanou službou, pretože dokáže výrazne zvyšovať produktivitu práce ľudí v teréne. V súčasnosti monitorujeme vozidlá viac ako 1000 firemným klientom.

Webstránka firmy:
Ďaľšie pobočky firmy:
Commander Systems, s.r.o. , Bratislava

Kontaktné údaje