Charakteristika činnosti firmy:

Prevádzkovanie ihriska na Alpinke zameraného na športový paintball s možnosťou zapožičania výstroje.