Charakteristika činnosti firmy:

Celodenná starostlivosť o deti vo veku od pol roka do troch rokov v novozariadených priestoroch, ktorých súčasťou je telocvičňa a átrium.

 

Kontaktné údaje