Charakteristika činnosti firmy:

Výchova a opatera pre deti a mládež, sociálna pomoc.

 

Kontaktné údaje

Detský domov Košice
Hurbanova 42
Košice 04001

Telefón:055/6 343 131
Mobil:0908/939 076
Mobil:0905/506 232
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
dedadss@ailm.t-com.sk