Charakteristika činnosti firmy:

Výchova a opatera pre deti a mládež, sociálna pomoc.

 

Kontaktné údaje

Detský domov Košice
Hurbanova 42
Košice 04001

Telefón:055/6 134 331
Mobil:0908/390 697
Mobil:0905/506 223
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
dedadss@mlai.t-com.sk
mapa