Charakteristika činnosti firmy:

Výchova a opatera pre deti a mládež, sociálna pomoc.

 

Kontaktné údaje

Detský domov Košice
Hurbanova 42
Košice 04001

Telefón:055/6 343 311
Mobil:0908/963 097
Mobil:0905/652 203
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
dedadss@lima.t-com.sk