Charakteristika činnosti firmy:

Výchova a opatera pre deti a mládež, sociálna pomoc.

 

Kontaktné údaje

Detský domov Košice
Hurbanova 42
Košice 04001

Telefón:055/6 134 313
Mobil:0908/396 970
Mobil:0905/623 250
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
dedadss@mlai.t-com.sk
mapa