Charakteristika činnosti firmy:

Liečebno-preventívna a ošetrovateľská starostlivosť v rámci oddelení a ambulancií.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.Nádaši Jégého
Nemocničná 1944/10
Dolný Kubín 02614

Telefón:043/5 101 811
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
nspdk@psdkn.sk www.nspdk.sk