Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 444 116
Mobil:0905/431 828
Fax:048/4 461 154
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@idsovotnk.sk www.donivostk.sk

mapa