Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 411 464
Mobil:0905/231 848
Fax:048/4 451 641
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@ikotovdns.sk www.donivostk.sk