Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 144 146
Mobil:0905/834 218
Fax:048/4 416 451
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@vsktinood.sk www.donivostk.sk

mapa