Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 614 441
Mobil:0905/884 231
Fax:048/4 514 146
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@divntosko.sk www.donivostk.sk

mapa