Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 416 144
Mobil:0905/312 884
Fax:048/4 145 641
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@nsoivtkod.sk www.donivostk.sk

mapa