Charakteristika činnosti firmy:

Vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality motorových vozidiel.

 

Kontaktné údaje

Donivo STK
Sládkovičova 27/A
Banská Bystrica 97405

Telefón:048/4 464 114
Mobil:0905/284 138
Fax:048/4 654 114
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
donivostk@vnoskiodt.sk www.donivostk.sk

mapa