Charakteristika činnosti firmy:

Firma poskytuje komplexné právne služby v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného, finančného práva, práva ochrany hospodárskej súťaže, práva nehmotných statkov, trestného a správneho práva.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazykNemecký jazyk
 

Kontaktné údaje

Dravecký & Partner Audit, s.r.o.
Moskovská 13
Bratislava 81108

Telefón:02/570 07 052
Fax:02/575 00 126
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.taxaudit.sk