DSM

Charakteristika činnosti firmy:

Družstvo pre správu, výstavbu a modernizáciu bytov. Služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Vedenie účtovníctva.

 

Kontaktné údaje