Charakteristika činnosti firmy:

ECHOZ je slobodnou, samostatnou, dobrovoľnou, otvorenou a nadstraníckou organizáciou, založenou na demokratických princípoch, ktorá je organizačne a ekonomicky nezávislá.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
Bratislava 83103

Telefón:02/447 43 413
Telefón:02/493 09 190
Mobil:0905/054 610
Fax:02/447 33 583
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
echoz@ohcze.sk www.echoz.sk