Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť sa zameriava na komplexnú podporu malých a stredne veľkých spoločností a ich aktivít na trhoch v strednej a východnej Európe.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

EUNITE Consultancy Group
Dunajská 4
Bratislava 81108

Telefón:02/571 20 326
Fax:02/529 21 293
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
info@nuetguerop-i.com www.eunite-group.com