Charakteristika činnosti firmy:

Firma poskytuje náhradné a doplnkové vzdelanie v rôznych oblastiach.

 

Kontaktné údaje

Euro - Projektservis EBG s.r.o.
Hronská 9/11
Závadka nad Hronom 97667

Fax:08676788731

valerias@ietenrst.sk www.ebg.de

mapa