Charakteristika činnosti firmy:

Výroba cukrárenských a pekárenských výrobkov.

 

Kontaktné údaje