Charakteristika činnosti firmy:

Firma sa zaoberá poskytovaním factoringových služieb. Ponúka financovanie a správu pohľadávok, prípadne ručenie voči platobnej neschopnosti zmluvne dohodnutých odberateľov.

Na web stránke firmy nájdete:searchAnglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Tomášikova 48
Bratislava 83267

Telefón:0850/818 181
Telefón:02/481 61 121
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.slsp.sk