Charakteristika činnosti firmy:

Neštátne laboratórium molekulárnej biológie zamerané na molekulovo-genetickú diagnostiku geneticky podmienených ochorení, onkohematológiu, testy otcovstva, detekciu STD patogénov metódami PCR.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Gendiagnostica, s.r.o.
Radlinského 9
Bratislava 81000

Telefón:02/452 96 305
Fax:02/456 05 239
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.gendiagnostica.sk