Charakteristika činnosti firmy:

Neštátne laboratórium molekulárnej biológie zamerané na molekulovo-genetickú diagnostiku geneticky podmienených ochorení, onkohematológiu, testy otcovstva, detekciu STD patogénov metódami PCR.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Gendiagnostica, s.r.o.
Radlinského 9
Bratislava 81000

Telefón:02/453 20 569
Fax:02/456 30 529
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
bratislava@sgocnigeaid... www.gendiagnostica.sk