Charakteristika činnosti firmy:

Organizovanie golfových podujatí. Prevádzka a prenájom golfových zariadení.

Na web stránke firmy nájdete:search