Charakteristika činnosti firmy:

Firma vykonáva demolačné a zemné práce.

 

Kontaktné údaje

Ing. Štefan Ďurčan - STAVOSTAV
Okružná 109/73
Čadca 02201

Telefón:041/4 049 033
Mobil:0905/449 624
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
stefanus.dur997@algim.com
mapa