Charakteristika činnosti firmy:

Patentová a známková kancelária, ponúka ochranné zámky, úžitkové a priemyselné vzory, topografie polovodičov, riešenia problémov.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ing. Štefan Holakovský - GENiUM
Drobného 13
Bratislava 84101

Telefón:02/643 76 626
Mobil:0905/908 126
Fax:02/642 66 763
Čo je QR kód?Čo je QR kód?