Charakteristika činnosti firmy:

Patentová a známková kancelária, ponúka ochranné zámky, úžitkové a priemyselné vzory, topografie polovodičov, riešenia problémov.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

Ing. Štefan Holakovský - GENiUM
Drobného 13
Bratislava 84101

Telefón:02/646 67 326
Mobil:0905/621 980
Fax:02/646 63 672
Čo je QR kód?Čo je QR kód?