Charakteristika činnosti firmy:

Zariaďujeme: kmeňové a odborné učebne, materské školy, zborovne, kancelárie, kabinety, auly a posluchárne, jedálne, šatne, čakárne a chodby, školské dielne, telocvične

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje

Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY
Medvedzie 163/45
Tvrdošín 02744

Telefón:043/5 237 710
Fax:043/5 043 202
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
obchod@yylknatkkossbo.sk www.nabytokskolsky.sk