Charakteristika činnosti firmy:

Zariaďujeme: kmeňové a odborné učebne, materské školy, zborovne, kancelárie, kabinety, auly a posluchárne, jedálne, šatne, čakárne a chodby, školské dielne, telocvične

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje

Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY
Medvedzie 163/45
Tvrdošín 02744

Telefón:043/5 327 170
Fax:043/5 034 022
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.nabytokskolsky.sk