Charakteristika činnosti firmy:

Firma ponúka spracovanie marketingového prieskumu trhu pre obchody a služby, celkovú analýzu trhu, analýzu konkurencie, analýzu použitej reklamy, analýzu predaja, analýzu výrobku a služieb.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje