Charakteristika činnosti firmy:

Cieľom a úlohou inštitútu je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím - všetky predpoklady, aby sa mohli aktívne uplatniť na trhu práce.

 

Kontaktné údaje

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska cesta 1
Bratislava 84240

Telefón:02/590 21 906
Telefón:02/546 00 625
Mobil:0908/950 584
Mobil:0905/099 016
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@rbpai.skdusan.pirsel@birap.sk www.iprba.sk

mapa