Charakteristika činnosti firmy:

Cieľom a úlohou inštitútu je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím - všetky predpoklady, aby sa mohli aktívne uplatniť na trhu práce.

 

Kontaktné údaje

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska cesta 1
Bratislava 84240

Telefón:02/592 00 169
Telefón:02/540 56 062
Mobil:0908/045 985
Mobil:0905/160 990
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@pabir.skdusan.pirsel@aibpr.sk www.iprba.sk