Charakteristika činnosti firmy:

Cieľom a úlohou inštitútu je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím - všetky predpoklady, aby sa mohli aktívne uplatniť na trhu práce.

 

Kontaktné údaje

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska cesta 1
Bratislava 84240

Telefón:02/590 26 190
Telefón:02/546 50 206
Mobil:0908/954 085
Mobil:0905/160 099
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected][email protected] www.iprba.sk