Charakteristika činnosti firmy:

Medzinárodná organizácia zaoberajúca sa bezpečnosťou informácií a krízovým plánovaním.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

IOSEC, s. r. o.
Klincova 37/B
Bratislava 82108

Mobil:0917/433 278
Fax:02/330 63 319
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
crisis@eisoc.euinfo@ecsoi.eu www.iosec.eu