Charakteristika činnosti firmy:

Medzinárodná organizácia zaoberajúca sa bezpečnosťou informácií a krízovým plánovaním.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje