Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť ponúka odborné poradenstvo a prípravu na certifikáciu manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu a BOZP. Vypracovanie dokumentácie, vykonávanie interných auditov.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje