Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť sa zameriava na realizácie dobrovoľných dražieb, podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v oblasti čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje