Charakteristika činnosti firmy:

Sieť prevádzok s komplexnými službami v oblasti potravinárstva a gastronómie. Pekáreň, bufet, kaviareň, predajňa lahôdok, pečiva a koláčov, slovenská reštaurácia.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Falcon
Nade Hejnej 4953/2
Martin 03601

Telefón:043/4 526 223
Telefón:043/4 300 036
Fax:043/4 635 222
Fax:043/4 913 812
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
falcon@noalfc.sk www.falcon.sk