Charakteristika činnosti firmy:

Poskytovanie stravovacích služieb a vzdelávacia činnosť v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

 

Kontaktné údaje

Joergesov dom a.s.
Námestie Sv. Trojice 14
Banská Štiavnica 96901

Mobil:0903/622 208
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.joergesovdom.sk