Charakteristika činnosti firmy:

Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

 

Kontaktné údaje

Sekulská keramika
kpt. Nálepku 321
Sekule 90880

Telefón:034/7 577 010
Mobil:0905/481 863
Fax:034/7 700 751
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekulskakeramika@lskrk... www.sekulskakeramika.sk

mapa