Charakteristika činnosti firmy:

Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

 

Kontaktné údaje

Sekulská keramika
kpt. Nálepku 321
Sekule 90880

Telefón:034/7 775 001
Mobil:0905/136 884
Fax:034/7 150 077
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekulskakeramika@imesk... www.sekulskakeramika.sk

mapa