Charakteristika činnosti firmy:

Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

 

Kontaktné údaje

Sekulská keramika
kpt. Nálepku 321
Sekule 90880

Telefón:034/7 170 750
Mobil:0905/486 381
Fax:034/7 107 507
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekulskakeramika@asaik... www.sekulskakeramika.sk

mapa