Charakteristika činnosti firmy:

Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

 

Kontaktné údaje

Sekulská keramika
kpt. Nálepku 321
Sekule 90880

Telefón:034/7 001 577
Mobil:0905/134 688
Fax:034/7 177 500
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekulskakeramika@saeai... www.sekulskakeramika.sk

mapa