Charakteristika činnosti firmy:

Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov.

 

Kontaktné údaje

Sekulská keramika
kpt. Nálepku 321
Sekule 90880

Telefón:034/7 175 070
Mobil:0905/813 684
Fax:034/7 071 057
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekulskakeramika@lemkk... www.sekulskakeramika.sk

mapa