Charakteristika činnosti firmy:

Spoločnosť sa špecializuje na lokalizáciu obsahu webových stránok, všeobecnú optimalizáciu textu (copywriting) a tiež na korektúry rôznych textov (proofreading).

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje