Charakteristika činnosti firmy:

Oprava naftových čerpadiel nákladných motorových vozidiel, opravy poľnohospodárskych strojov, záhradkárskych traktorov.

 

Kontaktné údaje

Ladislav Kázmér - Oprava vstrekovacích čerpadiel
Vydrany 327
Vydrany 93016

Telefón:031/5 986 426
Čo je QR kód?Čo je QR kód?