Charakteristika činnosti firmy:

Špecializované poradenstvo zamerané na efektívne zvyšovanie pozitívneho vplyvu ľudského faktora vo firmách.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje

LOYCUS Slovakia, s. r. o.
Hlavná 17
Bratislava 83101

Telefón:02/442 59 303
Mobil:0948/733 337
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected][email protected] www.loycus.sk