Charakteristika činnosti firmy:

Politická strana založená na národných hodnotách a tradíciách, ktorá bojuje proti byrokracii, partokracii a plutokracii.

 

Kontaktné údaje