Charakteristika činnosti firmy:

Firma poskytuje služby v oblasti potravinárstva a gastronómie, zaoberá sa veľkoobchodnou činnosťou s potravinami, produkuje cukrárske a pekárske výrobky.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Falcon
Alexandrovova
Ľadoveň 03601

Telefón:043/4 336 000
Telefón:043/4 538 324
Fax:043/4 322 256
Fax:043/4 911 238
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
falcon@ocafln.sk www.falcon.sk