Charakteristika činnosti firmy:

Firma poskytuje služby v oblasti potravinárstva a gastronómie, zaoberá sa veľkoobchodnou činnosťou s potravinami, produkuje cukrárske a pekárske výrobky.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Falcon
Alexandrovova
Ľadoveň 03601

Telefón:043/4 303 006
Telefón:043/4 582 334
Fax:043/4 522 623
Fax:043/4 139 821
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
falcon@ofalcn.sk www.falcon.sk

mapa