Charakteristika činnosti firmy:

Firma poskytuje služby v oblasti potravinárstva a gastronómie, zaoberá sa veľkoobchodnou činnosťou s potravinami, produkuje cukrárske a pekárske výrobky.

Na web stránke firmy nájdete:Anglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Falcon
Alexandrovova
Ľadoveň 03601

Telefón:043/4 306 003
Telefón:043/4 254 383
Fax:043/4 262 532
Fax:043/4 281 139
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
falcon@faclon.sk www.falcon.sk