Charakteristika činnosti firmy:

Veľkodistribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu, objednávky humánnych a veterinárnych liekov, farmaceutických a diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu do lekární.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop