Charakteristika činnosti firmy:

Distribúcia a dovoz liekov, farmaceutických, diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu. E-shop.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Med - Art
Hornočermánska 4
Nitra 94901

Telefón:037/7 530 737
Telefón:037/7 320 775
Fax:037/6 397 051
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@edtmr-a.skmedart@mdrate.sk www.med-art.sk