Charakteristika činnosti firmy:

Distribúcia a dovoz liekov, farmaceutických, diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu. E-shop.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Med - Art
Hornočermánska 4
Nitra 94901

Telefón:037/7 533 707
Telefón:037/7 203 775
Fax:037/6 510 793
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@temd-ar.skmedart@rtdeam.sk www.med-art.sk

mapa