Charakteristika činnosti firmy:

Distribúcia a dovoz liekov, farmaceutických, diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu. E-shop.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Med - Art
Hornočermánska 4
Nitra 94901

Telefón:037/7 733 057
Telefón:037/7 075 732
Fax:037/6 709 351
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@-mtared.skmedart@tdream.sk www.med-art.sk

mapa