Charakteristika činnosti firmy:

Distribúcia a dovoz liekov, farmaceutických, diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu. E-shop.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Med - Art
Hornočermánska 4
Nitra 94901

Telefón:037/7 573 703
Telefón:037/7 707 325
Fax:037/6 075 193
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@aetdm-r.skmedart@tamerd.sk www.med-art.sk

mapa