Charakteristika činnosti firmy:

Distribúcia a dovoz liekov, farmaceutických, diagnostických prípravkov a zdravotníckeho materiálu. E-shop.

Na web stránke firmy nájdete:searche-shop
 

Kontaktné údaje

Med - Art
Hornočermánska 4
Nitra 94901

Telefón:037/7 370 375
Telefón:037/7 703 572
Fax:037/6 751 039
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@aedm-rt.skmedart@armedt.sk www.med-art.sk