Charakteristika činnosti firmy:

Organizovanie školských výletov, detských letných a zimných táborov, tematických zájazdov, exkurzií, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Sprostredkovanie ubytovania a stravovania v zariadeniach SR.

 

Kontaktné údaje

Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK
Pifflova 8
Bratislava 85101

Telefón:02/622 27 416
Mobil:0904/862 305
Fax:02/622 17 462
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
elacik@cikela.sk www.elacik.sk