Charakteristika činnosti firmy:

Organizovanie školských výletov, detských letných a zimných táborov, tematických zájazdov, exkurzií, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Sprostredkovanie ubytovania a stravovania v zariadeniach SR.

 

Kontaktné údaje

Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK
Pifflova 8
Bratislava 85101

Telefón:02/621 64 227
Mobil:0904/825 306
Fax:02/624 71 226
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.elacik.sk