Charakteristika činnosti firmy:

Otvorený zdroj informácii o všetkých vzdelávacích odboroch stredných a vyšších odborných škôl a o ich absolventoch. Poradenstvo pri výbere školy. Analýzy, projekty, vzdelávacie programy.

Na web stránke firmy nájdete:searchAnglický jazyk
 

Kontaktné údaje

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
Praha 10200

Telefón:+420274211120
Fax:+420274868033
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
sekretariat@onuv.cz www.nuov.cz