Charakteristika činnosti firmy:

Sprievodcovské služby v cestovnom ruchu po Slovensku v slovenskom a ruskom jazyku.