Charakteristika činnosti firmy:

Služby virtuálnej kancelárie, krátkodobé prenájmy jednacích priestorov v Ostrave.