Charakteristika činnosti firmy:

Novootvorená, moderná, bezbariérová expozícia, jediná svojho druhu v strednej Európe. Možnosť vidieť historické váhy, registračné pokladnice, obaly, dobovú reklamu, zásobníky na tovar, obchodík so zmiešaným tovarom a iné.

Webstránka firmy:

Kontaktné údaje

Obchod v múzeu
Biela 66
Bratislava 81101

Telefón:02/451 34 276
Fax:02/452 63 714
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
[email protected] www.muzeumobchoduba.sk