Charakteristika činnosti firmy:

Firma sa zaoberá vývojom a výrobou zbraní a streliva, opravou a znehodnocovaním zbraní.

 

Kontaktné údaje

Ondrej Lepieš
Vlkanovská 53
Vlkanová 97407

Telefón:048/4 586 183
Mobil:0908/088 623
Čo je QR kód?Čo je QR kód?