Charakteristika činnosti firmy:

Firma sa zaoberá vývojom a výrobou zbraní a streliva, opravou a znehodnocovaním zbraní.

 

Kontaktné údaje

Ondrej Lepieš
Vlkanovská 53
Vlkanová 97407

Telefón:048/4 358 861
Mobil:0908/808 236
Čo je QR kód?Čo je QR kód?