Charakteristika činnosti firmy:

Registračné sídlo pre obchodné spoločnosti v centre Bratislavy. Adresa v Starom Meste s ohľadom na miestnu príslušnosť k vyťaženým daňovým a správnym orgánom.

 

Kontaktné údaje

OZ Historik
Grösslingová 17
Bratislava 81109


www.tallerova.sk