Charakteristika činnosti firmy:

Firma prevádzkuje športový klub poskytujúci športové služby, organizovanie podujatí a súťaží rôzneho druhu.

 

Kontaktné údaje

P.H.K. Prešov, s.r.o.
Pod Kalváriou 50
Prešov 08001

Telefón:051/7 800 442
Telefón:051/7 970 012
Telefón:051/7 034 828
Mobil:0905/253 150
Mobil:0908/949 934
Mobil:0905/515 503
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
phkpresov93@mzs.sk www.phkpresov93.szm.sk