Charakteristika činnosti firmy:

Firma prevádzkuje športový klub poskytujúci športové služby, organizovanie podujatí a súťaží rôzneho druhu.

 

Kontaktné údaje

P.H.K. Prešov, s.r.o.
Pod Kalváriou 50
Prešov 08001

Telefón:051/7 002 448
Telefón:051/7 012 079
Telefón:051/7 084 328
Mobil:0905/520 351
Mobil:0908/944 399
Mobil:0905/315 505
Čo je QR kód?Čo je QR kód?
phkpresov93@msz.sk www.phkpresov93.szm.sk

mapa