Charakteristika činnosti firmy:

Firma sa zaoberá tvorbou a úpravou firemných PowerPoint prezentácií, animovaním objektov v prezentácií a vytvorením príbehu prezentácie.

Na web stránke firmy nájdete:search
 

Kontaktné údaje