Charakteristika činnosti firmy:

Dovoz a distribúcia kokosových grilovacích brikiet a možnosť ich predaja aj na objednávku.

 

Kontaktné údaje